GREPOLIS

Spelregels

§1) Inleiding

Grepolis ("het spel") is een online cross-platform spel, ontwikkeld en gedistribueerd door InnoGames GmbH ("InnoGames"). Het spel kan door jou bespeeld worden als zijnde gebruiker ("speler") door middel van computer, mobiele apparaten, consoles, toegangspunten tot het internet, virtuele of echte fysieke netwerken ("middelen van verbinding") en kan onder bepaalde spelregels ("de regels") gespeeld worden om een eerlijke spelervaring voor alle spelers te garanderen. Als speler van Grepolis mag je een account registreren waarmee je op verschillende spelservers ("spelwerelden") mag deelnemen. De spelregels zijn vastgelegd door InnoGames en worden toegepast door het moderatieteam van InnoGames ("het team"). Wanneer je een account registreert, ben je verplicht om de spelregels te volgen. Het team zorgt ervoor dat de spelregels opgevolgd worden door middel van waarschuwingen en straffen ("bans"). Een speler die premium ("goud") koopt wordt onderworpen aan dezelfde spelregels en straffen als elke andere speler.

§2) Accountgebruik

Iedere speler mag per wereld met één account deelnemen. Het is niet toegestaan om te spelen op het account van een ander.

Een account mag doorgegeven worden aan een ander persoon, echter alleen na goedkeuring van het team. Accountovernames dienen dus via het supportsysteem te verlopen. Het team mag deze aanvraag afwijzen indien nodig geacht. Wanneer de overname doorgevoerd is, wordt deze niet meer teruggedraaid.

Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om een account voor financiële doeleinden te gebruiken.

Omdat het spel beschikbaar is in verschillende taalversies, dient elke speler de Nederlandse taal te kunnen toepassen binnen deze taalversie. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, berichten, spelers- en alliantieprofielen en dergelijke.

Adverteren, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Hieronder valt ook elke vorm van het massaal rondsturen van berichten.

Voorbeelden:
 • Het is toegestaan voor meerdere spelers om dezelfde internetverbinding te gebruiken, zolang iedere speler alleen zijn/haar eigen account beheert en §3 toegepast wordt.
 • Het is niet toegestaan om voor een andere speler te spelen, zelfs wanneer hij (tijdelijk) afwezig is. Hiervoor dient de vakantiemodus.
 • Het is niet toegestaan om in te loggen op het account van een ander.
 • Het is toegestaan om gedeeltelijke uitspraken, spreuken en dergelijke in een andere taal in spelers- en alliantieprofielen te plaatsen, echter dient de geschreven taal grotendeels in het Nederlands te zijn.
 • Het is niet toegestaan om allianties op te richten voor één nationaliteit of taal en anderstalige spelers uit deze alliantie uit te sluiten.

§3) Gedeelde internetverbinding

Spelers die bewust een internetverbinding en/of een apparaat delen en op dezelfde spelwereld spelen, moeten dit aangeven als 'gedeelde internetverbinding' via de instellingen in het spel.

Het is voor spelers die dezelfde internetverbinding delen niet toegestaan om te interageren. Dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot aanvallen, ondersteunen, spreuken inzetten en grondstoffen versturen.

Spelers die dezelfde internetverbinding delen mogen niet met dezelfde derde partij interageren. Dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot aanvallen, ondersteunen, spreuken inzetten en grondstoffen versturen. Dit is alleen toegestaan wanneer er tenminste 48 uur tussen de acties zitten.

Uitzonderingen:
 • Handelen via de marktplaats.
 • Versturen van grondstoffen naar wereldwonderen.

§4) Gedragscode

Iedere speler wordt geacht andere spelers met respect te behandelen en zich op een gepaste manier te gedragen binnen het spel.

Het spel is bedoeld voor alle personen boven 16 jaar, dus alle soorten van gedrag en/of inhoud zoals godslastering, pornografie, extreme politiek, xenofobie, onwettig gedrag en onwettige stoffen zijn niet toegestaan.

Voorbeelden:

Het is toegestaan:
 • Om een speler noob (beginneling) te noemen of een soortgelijke benaming te geven, zolang het respectvol gebeurt;
 • Om een speler af te persen voor grondstoffen, maar niet voor goud of andere premiumfuncties.
Het is niet toegestaan:
 • Om andere spelers lichamelijk of geestelijk te schaden;
 • Om je alliantie van aanstootgevende of ongepaste termen te voorzien;
 • Om terroristische acties of personen te verheerlijken;
 • Om spelers te beledigen middels berichtverkeer;
 • Om ketting- of spamberichten te versturen;
 • Om adverterende of zogenaamde "referrer" links te plaatsen;
 • Om een speler te discrimineren op afkomst, ras, religie, geloof, geslacht, handicap, leeftijd of andere relevante categorieën.

§5) Kopen en (ver)handelen

Het is niet toegestaan om accounts of onderdelen ervan te kopen, verkopen, wisselen of weg te geven buiten de spelfuncties.

Voorbeelden:

Het is toegestaan:
 • Om te handelen in grondstoffen door middel van de marktplaats;
 • Om te handelen in goud door middel van de marktplaats.
Het is niet toegestaan:
 • Om delen van het account te verhandelen voor goud of grondstoffen. Dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot troepen en steden en andere.
 • Om diensten en voordelen zoals bescherming, aanvallen en dergelijke in ruil voor goud aan te bieden of te aanvaarden.

§6) Bugs

Het spel is geen eindproduct en is onderhevig aan constante ontwikkeling en verbetering. Het is dus mogelijk dat fouten ("bugs") optreden. Het is niet toegestaan om bugs in je voordeel te gebruiken. Fouten dienen gerapporteerd te worden aan het team.

§7) Bots, scripts, macro's en proxies

Het spel is bedoeld om alleen bespeeld te worden met standaard aangeboden browsers of applicaties, zonder gebruik te maken van geautomatiseerde processen. Scripts mogen alleen gebruikt worden wanneer deze goedgekeurd zijn door het team. Vraag dus middels het supportsysteem om goedkeuring wanneer je een script wilt gebruiken. Zolang deze goedkeuring niet verleend is, wordt het gebruik van scripts gezien als regelschending en kan een straf volgen.

Het gebruik van proxies en andere manieren om je internetverbinding te verbergen/camoufleren is niet toegestaan. Uitzonderlijke ontheffing voor deze regel dient aangevraagd te worden middels het supportsysteem.

§8) Accountverwijdering

Accounts kunnen in verschillende situaties verwijderd worden (zie voorbeelden hieronder). Dit kan automatisch, maar kan ook handmatig worden uitgevoerd wanneer de speler daar specifiek om vraagt. Accounts zullen niet automatisch verwijderd worden zolang premiumfuncties actief zijn. Zodra het account verwijderd is, kan het niet meer ongedaan gemaakt worden.

Een account kan worden verwijderd wanneer:
 • Het account 30 dagen inactief is (vakantiemodus wordt niet gezien als inactiviteit);
 • Het account permanent geschorst is (dit gebeurt na ongeveer 14 dagen).

§9) Fair Play

Grepolis is een competitief spel met de teamleden als scheidsrechters. Alle geschillen over regelschendingen en dubbelzinnige gevallen zijn de verantwoordelijkheid van het team. Beslissingen van het team zijn bindend.

§10) Overig

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, behoudt InnoGames het recht om onderdelen (inclusief het verwijderen of bewerken) van accounts, werelden, configuraties en andere aspecten van het spel en van deze regels te veranderen. Elke wijziging zal op gepaste wijze worden aangekondigd.

Versie: Januari 2015
© InnoGames GmbH 2017. Alle rechten voorbehouden.
Speel nu gratis!